Reklamatsioonid/kaup on kahjustunud

Reklamatsioonid/Kaup on kahjustunud
Kaup on saanud kahjustada või läinud kaduma – mis edasi?

Esimese asjana on vaja kindlasti teha kahjustunud kaubast fotod, seda enne mahalaadimist. Fotodel peab olema näha, et kaup on kahjustunud ja kindlasti teha pilt ka auto ja haagise numbritest. Nende piltidega saab tõestada, et kaup saabus Teieni rikutult, mitte ei saanud viga mahalaadimise käigus.

Teiseks on vaja kindlasti teha märge kauba kahjustatuse kohta transpordi saatelehele (CMR-ile). See peab olema loetavas kirjas ja nähtav. Kui võimalik, siis kindlasti sinna ära märkida ka kauba kogus, mis on kahjustunud.

Kolmandaks tuleks teavitada koheselt oma veokorraldajat.

Neljandaks esita reklamatsioon hiljemalt 7 päeva jooksul.

Reklamatsiooni ehk kahjunõude võib kirjutada vabas vormis, põhiline, et see sisaldaks järgmist:
1) Rahalist või materiaalset nõuet vedajale koos põhjendusega kahju suurusest
2) Kindlasti on vaja dokumenti, mis tõendab kauba väärtuse osade kaupa
3) Hea oleks kui saate anda ka omapoolse nägemuse sellest, kuidas kaup võis kahjustada saada
4) Transpordi saatelehte (CMR-i) toimunud veost, mis sisaldab märkust kauba kahustuste kohta
5) Fotosid kahjustunud kaubast

Kui saaja võtab kauba vastu koos vedajaga kontrollimata nõuetekohaselt selle seisundit, vüi ei tee kõige hiljemalt kauba vastuvõtmise hetkel vedajale avaldust kauba kaotsimineku või vigastuse olemuse kohta juhul, kui kaotsiminek või vigastamine on silmnähtav, hiljemalt 7 päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmise päevast, välja arvatud pühapäevad ja pühad; juhul kui kaotsiminek või vigastamine ei olenud silmnähtav, siis kauba vastuvõtmine on tõendatud prima facie sellest, et ta sai kauba selles seisundis, nagu on märgitud saatekirjas. Kui ka kaotsiminek või vigastamine ei olnud silmnähtav tuleb avaldus teha kirjalikult. (Rahvusvahelise autokaubaveolepingu konvensiooni V peatükk artikkel 30,1)

Lisainfo saamiseks helistage +372 5626 0012 või saatke e-mail info@krmtransport.ee